January 26, 2017

Saturday party

Poštovani, Turistička organizacija Rožaje, u saradnji sa Ski centrom „Hajla“, dana, 28.01.2017 godine organizuje „SATURDAY- PARTY“, na skijalištu „Turjak“, sa početkom od 12:00 časova. Posjetioce će […]
October 12, 2016

O B A V J E Š T E N J E

Poštovani, Obavještavamo Vas da je završeno glasanje za najuređenije dvorište za 2016. godinu, te da su po Vašem izboru, (broju lajkova) a završno sa 15. 09.2016. […]
August 19, 2016

Dvorišta koja su konkurisala za najuredjenije dvorište za 2016. godinu

Dvorište vl. Rusmir Dzudzević Dvorište vl. Košuta Abdulah Dvorište vl. Ćeman Semir Dvorište vl. Nurković Nizama Dvorište vl. Kardović Kenan Dvorište Kalač Avdije. Kalače..
August 8, 2016

Mini festivan sportsko-turističkih aktivnosti u organizaciji LTO Rožaje