Kako doći

Rožajska kotlina se pruža od Dimiškinog mosta ( klisure ) do Golog brda i Ganića krša. U ovom dijelu ibarske doline, na njegovim zelenim terasma, na 1000 mnv smješteni su varoš Rožaje i njegova prigradska naselja. U osnovi, tri drumske saobraćajnice čine da Rožaje ima veoma povoljan položaj u odnosu na turističke tokovo prema Crnogorskom primorju. U Rožaje se može stići sa tri strane :

  • putnim pravcem od Bijelog Polja preko Berana,
  • putnim pravcem od Novog Pazara i Kosovske Mitrovice,
  • putnim pravcem preko prevoja Kula, koji preko Peći čini vezu sa Kosovom i Makedonijom.
Pruga Beograd-Bar poboljšava prometni položaj Rožaja iako nije direktno povezan sa rožajskim područjem, a najpogodnija veza je preko Berana i Bijelog Polja, ukupne dužine 60 km. Stoga, u slučajevima priliva turističke klijentele, veoma je lako ostvariti efikasnu drumsku vezu ove pruge sa Rožajama.