Klima

Po geografskom položaju, razvijenosti reljefa i nadmorskoj visini, ovo područje pripada kontinentalnom tipu klime sa izrazitim planinskim odlikama. Zbog visokih planina koje ga okružuju, rožajsko područje ima pomalo specifičnu, modifikovanu planinsku klimu—mali broj dana sa vjetrovima smanjene jačine, smanjenu oblačnost i rijetku maglovitost. U centralnom dijelu je relativno mala količina padavina, ali na visokim planinama (Hajla, Žljeb, Štedim i dr.) izručuju se velike količine vodenog taloga i sniježni pokrivač koji se dugo zadržava.

Padavine

U Rožajama prosječna godišnja visina padavina iznosi oko 900 mm. Najveću količinu padavina ima mjesec maj—111,3 mm, a najmanju avgust 49,4 mm. Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha iznosi 77,3 %.. Najveća je u mjesecu januaru – 87,4 %, a najmanja u avgustu – 70,7 %. Planine Hajla i Štedim po količini padavina bliže su susjednoj planini Rusoliji nego naselju Rožaje, a ova obiluje sa velikim količinama padavina naročito zimi – kojih prosječno godišnje ima preko 2000mm.

Insolacija, oblačnost i vjetrovi

Ljeta su srednje dužine, osim na visokim planinama, gdje su kratka i svježa. Suva su i sunčana sa smanjenim obimom padavina, sa dnevnim visokim temperaturama vazduha i svježim i prohladnim noćima. Zime su duge i hladne naročito na planinama, sa dosta velikim sniježnim pokrivačem, koji se dugo zadržava. Područje u prosjeku ima veliki broj sunčanih dana, malu oblačnost i rijetke su magle. Stoga je opšta ocjena da klimatske prilike u ovom području izuzetno pogoduju razvoju turizma

Geografski položaj

Rožajsko područje geografski se prostire između 42° i 45’ I 42° I 59’ sjeverne širine i 17° i 41’ i 18° i 0’ istočne geografske dužine. Nalazi se u sjevernom dijelu Crne Gore odnosno na tromeđi Srbije, Crne Gore i Kosova. Opština Rožaje se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Crne Gore. Natkriljuju je crnogorske Prokletije, a u neposrednom susjedstvu su joj jugozapadna Srbija i Kosovo pa ovaj kraj predstavlja tromeđu.

Reljef

Rožajsko područje ima razvijen reljef i visoku prosječnu nadmorsku visinu i kao takvo može se svrstati u visokoplaninske oblasti sa određenim specifičnostima. Sam grad nalazi se na 1006 m nadmorske visine. Okružuju ga planinski vijenac Smiljavice 1953 m, Hajle 2403 m, Štedima 2272 m i Žlijeba 2322 m.