Hoteli

Smještajni Kapaciteti

Hotel “Rožaje”

U ovom hotelu postoje 33 sobe od cega je :

 • 8 jednokrevetne
 • 22 dvokrevetne
 • 1 trokrevetne
 • 2 luksuzni apartmani

Motel “Grand”

U ovom hotelu postoje17 soba od cega je :

 • 2 jednokrevetne
 • 7 dvokrevetne
 • 4 trokrevetne

.

 • 2 francuski lezaj + pomocni lezaj
 • 2 sobe sa francuskim lezajem
 • Adresa : Nalazi se na Jadranskoj magistrali, 3km od grada

Apartmani “Millenium”

U ovom hotelu postoje 8 soba od cega je :

 • 1 jednokrevetna
 • 2 dvokrevetne
 • 3 trokrevetne
 • 1 četvorokrevetna
 • sala sa šest (6) kreveta
 • Adresa: Ul. Marsala Tita bb


Apartmani “Gradina”

U ovom hotelu postoje 4 sobe od cega je :

 • 2 dvokrevetne
 • 2 trokrevetne
 • Adresa : Ul. Mustafe Pećanina


Vila “Zeleni raj”

U ovom hotelu postoje 6 soba od cega je:

 • 4 dvokrevetne
 • jedan apartman (franc. lezaj + pomocni lezaj)
 • jedan salon sa 2 do 5 lezaja (po potrebi)
 • Adresa : Nalazi se na Jadranskoj magistrali, 3,5km od grada


Prenoćište ”Ramović”

U ovom hotelu postoji 6 soba od cega je:

 • 1 jednokrevetna
 • 2 dvokrevetna
 • 2 trokrevetne
 • 1 četvorokrevetna
 • Adresa : Ul. Sandžačka bb


Motel ,,Duga,,

U ovom hotelu postoje 7 soba od cega je:

 • 1 apartman
 • 2 jednokrevetne
 • 2 dvokrevetne sobe
 • 2 trokrevetne
 • Adresa : 3km od centra grada


Hotel ,,Aldi,,

U ovom hotelu postoji 13 soba od cega je:

 • 2 Apartmana
 • 5 Francuskih ležaja
 • 5 dvokrevetnih soba
 • 1 četvorokrevetna
 • Adresa : Suho Polje, Rožaje

  www.hotelaldi.com


Hotel ,, Wahels”

U ovom hotelu postoji 14 soba od cega je:

 • 4 Francuska ležaja
 • 3 Dvokrevetne sobe
 • 1 Dvokrevetna + Francuski ležaj
 • 4 Trokrevetna + Francuski ležaj
 • Adresa : 2km od grada (putni pravac prema Beranama)

 • 1 Apartman sa ( 3 sobe): I soba (francuski + 1 ležaj)
 • II soba (3 ležaja)
 • III soba (3 ležaja)
 • 1 Apartman sa (3 sobe): I soba ( francuski + 1 ležaj)
 • II soba (francuski + 1 ležaj)
 • III soba (3 ležaja)