August 19, 2016

Dvorišta koja su konkurisala za najuredjenije dvorište za 2016. godinu

Dvorište vl. Rusmir Dzudzević Dvorište vl. Košuta Abdulah Dvorište vl. Ćeman Semir Dvorište vl. Nurković Nizama Dvorište vl. Kardović Kenan Dvorište Kalač Avdije. Kalače..
August 8, 2016

Mini festivan sportsko-turističkih aktivnosti u organizaciji LTO Rožaje

August 8, 2016

Mini festival sportsko-turistickih aktivnosti. “Dani dijaspore 2016”

August 8, 2016

U okviru manifestacije “Dani dijaspore” 2016 održana je takodje izložba zdrave hrane

U okviru manifestacije “Dani dijaspore” 2016 održana je takodje izložba zdrave hrane, pčelinjih proizvoda i suvenira. Građanima su se predstavili proizvođači i prerađivači zdrave hrane i […]