TREĆI SNOWBOARD KAMP-HAJLA 2017
March 2, 2017
Pravilnik za postupanje Turističke organizacije Rožaje prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom
April 3, 2017
Prikaži Sve

KONKURS ZA PRIJAVU

Na osnovu Ugovora – Grant Contract CFCU/MNE/022 u sklopu Grant šeme ”Unaprijeđenje kvalifikacija radne snage, konsultacije u karijeri i podrška pri zapošljavanju u sektoru turizma u Crnoj Gori’’, finansiranog iz IPA EU sredstava, FAKULTET ZA BIZNIS I TURIZAM BUDVA, kao organizator obuke, objavljuje:
POZIV za PRIJAVU NA KURSEVE obuke za:
menadžera hrane i pića,
menadžera hotelskog domaćinstva,
menadžera recepcije,
i turističkog vodiča

Pravo prijave na kurseve imaju nezapošljeni državljani Crne Gore (mladi, žene i dugoročno nazapošljeni na tržištu rada) sa završenom srednjom spremom adekvatnog usmjerenja.
Prijave se podnose na formularu koji se može naći u prostorijama Turističke organizacije Rožaje.
Detaljnije informacije o uslovima upisa mogu se naći na stranici Fakulteta za biznis i turizam Budva (http://www.fbt-budva.com/index.php?lang=me)
Prijave se primaju od 03.03.2017. godine do 18.03.2017. godine, svakog radnog dana.
Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje!

Comments are closed.